Nieuws

20-09-2017

Zijn rookmelders verplicht in een huurwoning?

Je verhuurt of huurt een huis of appartement. Moeten er dan in de woning rookmelders geïnstalleerd worden? Hoe ver gaat deze verplichting precies? Wie draagt de kosten van de aankoop en de installatie van de rookmelders?

 

Bij een brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook. Als je slaapt ruik je evenwel niets en word je ook niet wakker van een rooklucht. De rook van een brand verspreidt zich bovendien zeer snel en is verstikkend. Door rookmelders te plaatsen, kan je je hiertegen beschermen.

HOE ZIT HET IN VLAANDEREN? 

Als je een woning of appartement wil verhuren moet je dat voorzien van voldoende rookmelders. Meer bepaald moet je één rookmelder voorzien per bouwlaag. Verhuur je dus een woning met een beneden- en een bovenverdieping, dan moeten er twee detectoren worden geplaatst. Verhuur je een appartement dat gelegen is op één verdieping, dan volstaat één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer én elke gemeenschappelijke kookruimte uitgerust zijn met een rookmelder. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval voor studentenkamers die worden verhuurd.

Plaatste je nog geen rookmelders in een woning die je al verhuurt, dan is het belangrijk dat onmiddellijk te doen. Voor wat betreft woningen en appartementen die gebouwd werden vanaf 1945 en waarvoor je een huurcontract afsloot voor 1 januari 2013 heb je nog even tijd om rookmelders te plaatsen. Je kan daar namelijk mee wachten tot uiterlijk 31 december 2018. Dat geldt ook als het contract voor die tijd werd afgesloten en het stilzwijgend werd verlengd

Hou je je niet aan deze regels dan wordt het door jou verhuurde pand in de regel als niet conform beschouwd.

WIE ZORGT ER VOOR? 

De kosten van de aankoop en installatie van de rookmelders moeten betaald worden door de verhuurder. De kostprijs van zo’n melder valt eigenlijk wel best mee. Je mag rekenen op een prijs van zowat 15 a 40 euro per rookmelder zonder de kosten van installatie.  Die installatie kan je gemakkelijk zelf doen. Het onderhouden van de melders dient te gebeuren door de huurder.  Zo dient de huurder bijvoorbeeld de batterijen van de rookmelders op zijn kosten te vervangen.

Hou er rekening mee dat de rookmelders aan bepaalde voorschriften moeten voldoen. Ze moeten CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604. Ze moeten reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal en mogen niet van het ionische type zijn. Als verhuurder moet je de rookmelders niet aansluiten op het elektriciteitsnet.  Dat betekent dan ook dat je als verhuurder even goed rookmelders op batterijen mag plaatsen.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Bron: https://immo.vlan.be/nl/advies/huren/2561/rookmelders-verplicht-huurwoning?utm_source=dbimmovlan&utm_medium=email&utm_campaign=20170920_immovlanweekly_nl&utm_content=article_2