Nieuws

20-08-2015

Meer plek voor vastgoed in Vlaanderen?

Reservegebieden bieden soelaas

Vlaanderen blijft behoefte hebben aan extra woongebied. Tegen 2020 wil de Vlaamse regering plaatsmaken voor 93.000 extra woningen. Om voldoende kavels op de markt te vrijwaren, wil Joke Schauvliege, de Vlaamse minister van Omgeving, de niet-bebouwde woonreservegebieden gebruiken. Het is wel de bedoeling om de beschikbare ruimte op een verstandige manier te gebruiken en Vlaanderen niet ondoordacht vol te bouwen.    

Nieuwe kavels op komst

Wie dacht dat Vlaanderen bijna volgebouwd is, heeft het bij het verkeerde eind. Onze regio telt nog ongeveer 13.750 hectare niet-bebouwd woonreservegebied. Maar de oppervlakte is niet volledig geschikt als woongebied. Daarom heeft de regering beslist om een positieve en negatieve lijst op te stellen.    

Woonreservegebieden: de positieve lijst

De positieve lijst bestaat uit woonreservegebieden die meteen gebruikt kunnen worden. Er is hiervoor geen ruimtelijk uitvoeringsplan nodig, zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De minister wil de nadruk leggen op ‘ruimtelijk rendement’ en ‘meer doen met minder ruimte’. Het komt erop neer dat open ruimte zoveel mogelijk onberoerd wordt gelaten en dat nieuwe kavels een ‘kernversterkend effect’ moeten hebben.   

De negatieve lijst

Een deel van de woonreservegebieden is niet geschikt als woongebied. Die ruimte wordt dan ook niet opgenomen in het nieuwe initiatief.

Het gaat onder andere over:

  • gebieden met overstromingsgevaar
  • gebieden die niet grenzen aan een ander woongebied
  • kustduinen
  • gronden gelegen aan speciale habitat- of vogelbeschermingszone

Het zou in totaal om een aantal honderd hectare onbebouwd reservegebied gaan.

Woonbeleidsplan 2050

De Vlaamse regering heeft nog geen oordeel geveld over alle woonreservegebieden. Ze is namelijk bezig met het uitwerken met een globaal plan dat ‘ruimte voor wonen’ als naam meekreeg. Daarin zijn de belangrijkste krijtlijnen opgenomen van het Vlaamse woonbeleid tot 2050.    

 

Bron: http://www.logic-immo.be/nl/immo-nieuws/meer-plek-voor-vastgoed-in-vlaanderen-26013.html