Energieprestatiecertificaat (EPC)

De meeste mensen hebben wel al eens te maken gehad of gehoord over een energieprestatiecertificaat (EPC).

Maar wat is dit document nu juist en welk nut heeft het?

 

Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht bij de verkoop van onroerende goederen.
Dit certificaat moet aanwezig zijn vanaf het ogenblik dat het onroerend goed wordt aangeboden. Op 1 januari 2009 heeft men deze wetgeving doorgetrokken voor verhuringen. 

De specifieke wetgeving is terug te vinden in het Energiedecreet. Het omschrijft het EPC als een certificaat waarin een resultaat is vermeld van de berekening van de totale energie-efficiëntie van een gebouw, uitgedrukt in een of meer numerieke indicatoren.
Kortom, het geeft een waarde aan het energieverbruik van een woning. De energiedeskundige die bevoegd is om het attest op te maken, bekijkt hiervoor de isolatie van een woning, de manier waarop ze verwarmd wordt en of er al dan niet van sanitair voor warm water is voorzien. Naast deze EPC-waarde worden er ook enkele tips en adviezen opgenomen hoe men het energieverbruik van de woning kan verbeteren en hoe men het verbruik kan minimaliseren dankzij goed gebruikersgedrag.

Het EPC mag enkel worden opgesteld door een energiedeskundige type A. Hiervoor moet men een erkende opeliding tot energiedeskundige A volgen georganiseerd door het Vlaams Energieagentschap en vervolgens slagen voor het centraal examen. 

 

Wij, Immo Primo, zijn gekwalificeerd energiedeskundige type A.

Om die reden kunnen en willen wij de kosten van het energieprestatiecertificaat voor onze rekening nemen, indien wij uw verkoop verder mogen afhandelen

Desalniettemin kan u ook zonder verdere voorwaarden van verkoop beroep doen op onze diensten voor het opstellen van een EPC. Deze prijzen zijn op aanvraag.

 

Het Energiedecreet is van dwingend recht en legt de regelgeving van het EPC nauwkeurig vast. Dit wil zeggen dat er niet van afgeweken kan worden. Zo is onder andere de geldigheidsduur van een energieprestatiecertificaat bepaalt op tien jaar. Het is ook voorgeschreven om bij de verkoop van een onroerend goed een geldig EPC aan de koper over te dragen en dat men bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst een kopie aan de huurder overhandigt.

Op geregelde basis voeren de ambtenaren van het Vlaams Energieagentschap de nodige controles uit om overtredingen op te sporen in verband met het energieprestatiecertificaat. 

Als bij een controle blijkt dat de eigenaar of gebruiker van een gebouw niet over een geldig EPC beschikt, dan kan hij of zij een administratieve geldboete riskeren die niet lager is dan 500 euro en niet hoger dan 5.000 euro

Als bij controle blijkt dat voor een te koop of te huur gesteld gebouw het kengetal, het adres van het gebouw of de unieke code van het EPC niet worden vermeld in de publicatie of deze gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid, dan kan het Vlaams Energieagentschap de eigenaar of gebruiker een administratieve geldboete opleggen van 250 tot 5.000 euro.

 

Indien u geïnteresseerd bent, kan u steeds binnenspringen bij ons op kantoor of kan u ons contacteren via mail of telefoon.